Mini

Plan för fisketillsyn snart klar

Styrelsen har beslutat att ta fram en plan för att få fisketillsynen att fungera bättre. Varje tillsyningsman kommer att få ansvarsområde samt schema för när tillsyningar skall ske. Detta kommer att börja gälla inom kort...Respektera reglerna så slipper vi tråkiga möten där ute...
Överträdelse medför en kontrollavgift om 1500kr.
Lagöverträdelse polisanmäls!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter