Mini

Regler för fiskekort Vika FVOF 2024

Fiskekortet gäller för Vika fiskevårdsområde (se karta) och kan lösas som årskort, veckokort eller dagkort. 
 • Innehavare får använda sig av handredskap, angeldon och i övrigt enligt fiskestämmans beslut (dock inte fasta fiskeredskap).​
 • Ett kort – ett spö !!! Två kort - två spön!!! o.s.v Detta gäller i alla vatten (max15st angeldon/ismetesspön/kort). För trolling, se Runnkortet.
 • Barn under 16år fiskar gratis i Vikasjön samt Vikas del i Runn. Samma fångstbegränsning och redskap gäller då som för ETT fiskekort.
 • Båtförbud gäller i St. Acktjärn o Mörttjärnen (flytring som framförs med grodfötter är tillåtet).
 • Fiskeförbud i St. Acktjärn,L:a Lönnvattnet, Mörttjärnen 1/11-24/12.
 • Kräftfiskeförbud.
 •  I St. Acktjärn, Lilla Lönnvattnet och Mörttjärnen gäller fångstbegränsning om två ädelfiskar per dygn/kort.
 • Som fångstbegränsning i Vikasjön & Runn gäller fem gäddor per dygn/kort och maxlängd 80cm (för att skydda avelsgäddorna).
 • För gösen gäller två fiskar per dygn/kort mellan 50-70cm.
 • Fredningstid för gös mellan 15/5 – 28/6. All fångad gös skall återutsättas under denna period.
 • Abborre över 40 cm skall återutsättas.
 • Kortet är personligt men gäller make/maka, sambo samt barn under 16 år.
 • Make/maka, sambo eller barn under 16 år fiskar då på samma fångstkvot som kortinnehavaren.
 • Långtjärn + Sågsjön arrenderas av Vika sportfiskeklubb (detta kort gäller ej, kontakta klubben vid intresse).
 • OBS! Fiskekort skall medföras och uppvisas på begäran. Vid misstänkt tjuvfiske kontakta tillsyningsman eller styrelsen
 • Tel. Ordf: 070-579 75 26
 • Överträdelser av stämmans beslut tilldelas en kontrollavgift om 1500:-  
Vårgädda 11150g från Vikasjön (C&R)