Mini

Arbetsdag vid Mörttjärnen och Stora Acktjärnen

Tisdagen den 6 juni, sveriges nationaldag, kommer det vara arbetsdag vid Mörttjärnen och Stora Acktjärnen.
Det kommer att röjas sly, repareras bryggor och städas. Alla som vill hjälpa till är välkommna att deltaga. Finns något att göra för alla.
Vi samlas vid slagghögarna i Kniva kl. 09.00 och delar upp oss. Ta gärna med vertyg/material ni tror kan behövas (t.ex.sopsäck, rep, yxa...).
Föreningen bjuder på korv med bröd och dricka till alla som har hjälpt till.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter