Mini

Inställd/framflyttad fiskestämma 2021

På grund av de rådande omständigheterna kring spridningen av Corona-viruset "covid 19" har styrelsen beslutat att ingen fiskestämma kommer att hållas i vår som normalt. Har läget förändrats till hösten kan den eventuellt bli framflyttad.
Regler och kortpriser kommer därför att förbli oförändrade tillsvidare.
Inga andra större beslut kommer heller fattas innan stämman går att genomföra på ett säkert sätt.
Kallelse kommer som vanligt att ske via Annonsbladet, hemsidan och Facebook när det blir dags.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter