Mini

Kallelse till fiskestämma torsdagen den 20 april 2023

Fiskerättsägare inom Vika FVOF kallas till fiskestämma. Stämman kommer att hållas torsdagen den 20 april kl.19.00 i Vika bygdegård, Sundet.
Styrelsen samlas redan kl.18.00.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter