Mini

Protokoll från fiskestämman 2023

Nu finns protokollet från årets fiskestämma att läsa under fliken Protokoll m.m. samt hos Vika nära.
De förändringar som stämman beslutade om inför 2024 var att alla abborrar över 40cm skall återutsättas samt fredningstid för gös, vilket innebär att all gös som fångas under perioden 15/5 till 28/6 skall återutsättas.
Styrelsen rekomenderar att detta efterföljs redan i år.
Även vissa kortpriser kommer att justeras.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter