Mini

Kallelse till fiskestämma onsdagen den 17 april 2024

Fiskerättsägare inom Vika FVOF kallas till fiskestämma. Stämman kommer att hållas onsdagen den 17 april kl.19.00 i Vika Templet, Kolviksvägen 1.
Styrelsen samlas redan kl.17.30.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter