Mini

Fredningsperiod för gös

Under 2024 införs nya regler på sjön Runn i Falun avseende gösfiske. Reglerna innebär att all gös under perioden 15 maj – 28 juni skall släppas tillbaka. Beslutet om denna fredning är taget gemensamt av de FVOF som administrerar fisket på Runn och tillhandahåller det så kallade Runnkortet. Syftet med fredningsperioden är att tillgodose ett livskraftigt gösbestånd även i framtiden. Den aktuella fredningstiden sammanfaller med gösens lekperiod och vi ber samtliga fiskare på sjön att respektera reglerna så vi kan bibehålla ett fint bestånd av gös att fiska på övriga delar av året.
 
Fredningsperioden 15 maj-28 juni gäller på hela det område som avser egentliga Runn inkl. Vikasjön, Ösjön och Liljan.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter