Mini

Våra kortförsäljare

Förutom fiskekortsförsäljningen på internet hos Ifiske finns naturligtvis traditionella kort att köpa på dessa platser:

Vestlís Fiske

Adress: Tjärnav.
78170 Borlänge
Borlänge kommun
Dalarnas län
Telefon: 0243-23 74 86

Hemsida: www.vestlisfiske.se

Falu Turistbyrå
Adress: Trotzgatan 10-12
791 83 Falun

Telefon:+46 (0)771-62 62 62

E-post: falun@visitsodradalarna.se

Hemsida:  www.visitsodradalarna.se

Jaktia Falun

Adress: Kopparvägen 30

791 41 Falun
Telefon: 023-218 55

E-post: jaktiafalun@jaktia.se

Vika Nära
Adress: Vikavägen 133
791 95 Falun
Telefon: 023 / 77 03 69
 

Fiskerättsbevis & fiskekort

Fiskerättsbevis för fiskerättsinnehavare samt fiskekort utfärdas även av:

Håkan Bergström

Videstigen 3

79145 Falun

070 / 518 32 29

 

Göran Arnberg

Furustrand 34

79195 Falun

Tel. 070 / 330 63 45

 

Håkan Karlsson

Andrakebyn 76

79195 Falun

Tel. 070 / 579 75 26

 

Kurt Persson

Folkarbyn 38

79192 Falun

Tel. 023 / 77 03 14